Projekti

Osnovni geodetski radovi

- geodetska osnova za snimanje instalacija u rafineriji nafte Novi Sad

- geodetska osnova za premer i iskolčavanja i Banatskom dvoru

Premer nepokretnosti

- izrada katastarsko-topografskog plana za TNG Novi Sad

- izrada katastarsko-topografskog plana za TNG Ovča

- premer stadiona FK Vojvodina

Komasacija

Komasacija (nlat. commassatio-grupisanje, sakupljanje), predstavlja najkompleksniji sistem mera kojima se realizuje prostorni, urbanistički i drugi planovi na uređenju zemljišne i urbane teritorije.

Komasacija obuhvata:

- ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima (smanjujući njihov broj);

- planiranje poljoprivredne proizvodnje;

- projektovanje, izgradnju i restauraciju (poljskih) puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva;

- sprovođenje mera zaštite (zaštita voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).

Projekti:

Opština Bač. k.o. Selenča

Opština Zrenjanin. k.o. Botoš

Geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije za deo katastarske opštine Berilovac i Izvor, opština Pirot

Opština Žitište, k.o Banatsko Karađorđevo

Katastar komunalnih vodova

- Snimanje svih instalacija u rafineriji nafte Novi Sad

- Snimanje instalacija gasa u opštinama Odžaci, Titel, Pančevo

Inženjersko tehnički poslovi

- određivanje vertikalnosti i geometrije rezervoara i kolona u Rafineriji nafte Novi Sad

-  praćenje izgradnje objekta Merkator centra u Novom Sadu

- praćenje izgradnje objekata u Banatskom Dvoru

- snimanje rečnog korita reke Dunav, reke Tisa i kanala DTD

- oskultacioni radovi na brani na Tisi kod Vrbasa

Katastarski projekti:

- Energo-Sistem D.O.O, projekat parcelacije

- Galens D.O.O, obeležavanje nanosne skele (obeležavanje parcele, obeležavanje objekta, dovođenje visine, snimanje temelja)

- TIM-KOP, obeležavanje trase vodova-javna rasveta

- PROJMETAL, situacioni plan u svrhu izrade projekta parcelacije

Danila Kiša 8
21000 Novi Sad