Oblast projektovanja i građevine

 obeležavanje (iskolčavanje) objekata na terenu

 računanje kubatura

 sleganje objekata (oskultacija) i pomeranje u trodimenzionalnom koordinatnom

 kontrola vertikalnosti (objekata,tornjeva stubova i sl.)

 geodetski poslovi za potrebe puteva

 geodetsko snimanje svih vrsta nadzemnih i podzemnih vodova sa evidentiranjem i provođenjem promena u Katastar vodova

Danila Kiša 8
21000 Novi Sad