Inženjersko tehnički poslovi


- Određivanje vertikalnosti i geometrije rezervoara i kolona u Rafineriji nafte Novi Sad

- praćenje izgradnje objekta Merkator centra u Novom Sadu

- praćenje izgradnje objekata u Banatskom Dvoru

- snimanje rečnog korita reke Dunav, reke Tisa i kanala DTD

- oskultacioni radovi na brani na Tisi kod Vrbasa

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  Godea Company

 • Adresa:
  Danila Kiša 8

 • Kontakt telefon:
  021/ 472 - 2320

 • E-mail:

 • godeaco@sbb.rs

nadjite_nas

f n y i g