Komasacija

Komasacija (nlat. commassatio-grupisanje, sakupljanje), predstavlja najkompleksniji sistem mera kojima se realizuje prostorni, urbanistički i drugi planovi na uređenju zemljišne i urbane teritorije. Komasacija obuhvata:
 • ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela i preraspodelu vlasništva nad njima (smanjujući njihov broj);
 • planiranje poljoprivredne proizvodnje;
 • projektovanje, izgradnju i restauraciju (poljskih) puteva, irigacionih sistema i šumskih pojaseva;
 • sprovođenje mera zaštite (zaštita voda, zemljišta, šuma, flore i faune, životne sredine).
Projekti:
 • Opština Bač. k.o. Selenča
 • Opština Zrenjanin. k.o. Botoš
 • Geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije za deo katastarske opštine Berilovac i Izvor, opština Pirot
 • Opština Žitište, k.o Banatsko Karađorđevo

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  Godea Company

 • Adresa:
  Danila Kiša 8

 • Kontakt telefon:
  021/ 472 - 2320

 • E-mail:

 • godeaco@sbb.rs

nadjite_nas

f n y i g