Osnovni geodetski radovi


- geodetska osnova za snimanje instalacija u rafineriji nafte Novi Sad

- geodetska osnova za premer i iskolčavanja i Banatskom dvoru

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  Godea Company

 • Adresa:
  Danila Kiša 8

 • Kontakt telefon:
  021/ 472 - 2320

 • E-mail:

 • godeaco@sbb.rs

nadjite_nas

f n y i g