Oprema

U svom radu "GODEA COMPANY" d.o.o. primenjuje najsavremeniju opremu i softver.

 
Geodetska merenja se obavljaju:
 
            -  GPS tehnologijom (Leica System 1200)
 
            -  robotizovanim i automatizovanim totalnim stanicama (SOKKIA i Leica)
 
            -  digitalnim nivelirima sa bar kod letvama sa invarnom pantljikom (SOKKIA i Leica)
 
            -  eho sonderom (GARMIN)
 
   uz odgovarajući originalni pribor.
 
 
Obrada merenja te izrada digitalnih planova, DTM terena, profila i raznih proračuna se obavlja odgovarajućim licenciranim softverom (Survey 2009 - autor M.Janjić, Geotool - autor V.Božinov).
 

Kontakt informacije

 • Naziv kompanije:
  Godea Company

 • Adresa:
  Danila Kiša 8

 • Kontakt telefon:
  021/ 472 - 2320

 • E-mail:

 • godeaco@sbb.rs

nadjite_nas

f n y i g