Partnerstvo

  • Republički geodetski zavod - RGZ

   Je posebna organizacija koja vrši stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose ...

  • JP Srbijagas

   Je preduzeće za transport,distribuciju,
   skladištenje i trgovinu prirodnim gasom.

  • JVP Vode Vojvodine

   Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine” Novi Sad osnovala je skupština AP.

  • PROMONT GROUP d.o.o.

   Naše preduzeće "PROMONT GROUP" d.o.o. posluje na tržištu već skoro pet decenija.

  Politika kvaliteta

  “GODEA COMPANY” DOO

  "Zadovoljstvo i poverenje korisnika naših usluga kvalitetom usluge, stalno unapređenje u procesu realizacije usluga, kao i stalno praćenje trendova u oblasti geodezije su osnovni principi na kojima “GODEA COMPANY” DOO bazira svoje poslovanje.Neprekidno obučavajući zaposlene i obezbjeđujući im dobre uslove za rad i solidan životni standard, podstičemo ih da poboljšavaju efektivnost i efikasnost svog rada. "

  Kontakt informacije

  • Naziv kompanije:
   Godea Company

  • Adresa:
   Danila Kiša 8

  • Kontakt telefon:
   021/ 472 - 2320

  • E-mail:

  • godeaco@sbb.rs

  nadjite_nas

  f n y i g